Investeer en voorkom stress en hoge kosten

Gezonde medewerkers

Mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid. Dat betekent dat ze zelf de regie daarover kunnen nemen. De werkgever kan hierin een belangrijke ondersteunende rol spelen, gezien zijn grote belang bij gezonde werknemers.

Preventie

Gericht investeren in preventie kan veel nadelige effecten van slechte geestelijk en lichamelijke gezondheid voorkomen. Denk hierbij aan eenvoudige leefstijl adviezen voor een gezond levensritme en over gezonde voeding. En denk aan programma’s voor stressreductie door middel van beweging en het trainen van de mentale veerkracht.

Leren omgaan met stress

Als werkgever kun je met integrale vitaliteitsprogramma’s de kosten van verzuim door stress en de kosten van herstel na een burn-out met een relatief lage investering in de hand houden of zelfs voorkomen. Door je werknemers te stimuleren zich ook tijdens het werk te ontspannen, bewust met hun energie om te leren gaan en samen plezier te hebben naast het formele ‘werk’.
Zie het als een cadeau aan je werknemers, een gift.

ontspannen business meeting

Vitaliteit Programma’s

Programma’s voor Vitaliteit

Vitaliteitsprogramma

Deze programma’s beogen de kosten als gevolg van uitval door stress (meestal kortdurend) of burn-out (langdurend) te voorkomen. Uitgangspunt is dat de investering in deze programma’s opwegen tegen de kosten van uitval en herstel.
Feitelijk voorkomen deze programma’s dus stress-crises en de kosten daarvan.

De Vitaliteit 1 en 2 programma’s kunnen in volgorde doorlopen worden, of afzonderlijk worden gekozen. Programma 3 richt zich op het management.

Meer informatie…

Burn-out Herstel Programma

Programma voor Burn-out Herstel

Burn-out herstelprogramma

Dit is een individueel programma dat de cliënt ondersteunt bij het herstel van de gevolgen van een burn-out en waarmee deze zich voorbereidt op terugkeer naar een werkzaam leven.

Meer informatie…